Carla Renkema

Carla Renkema

Architect

Carla Renkema is afkomstig uit Dronten. Na haar studie aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Bouwkunde, afstudeerrichting architectuur en stedenbouw is zij gaan werken in het dorp waar ze is geboren en getogen.

Carla is een echte spons binnen het bureau. Zij houdt ervan om gegevens te verzamelen en deze te ordenen en te rangschikken. Het maken van relatieschema’s en vlekkenplannen. Goed te luisteren naar de opdrachtgever horen wat die niet vertelt. Hoofdzaken van bijzaken scheiden en het overzicht houden. Verzamelde gegevens omzetten naar een concept. De puzzelstukjes in elkaar leggen, te beginnen bij de randen. Duidelijke afbakening van de vraagstelling. Daarna de stukjes op kleur leggen en de puzzel verder invullen.

Vanuit haar stedenbouwkundige invalshoek is voor Carla de relatie van het gebouw met haar omgeving een belangrijk vertrekpunt: hoe kunnen deze twee samenwerken en elkaar versterken.

Verantwoordelijk voor ontwerp, presentatie en bouwvoorbereiding.