Ludgeruskerk Dronten

Ludgeruskerk Dronten
6 december 2018 Ilona Winters

Harmonie in interieur en exterieur en symboliek

Voor de parochie van St. Ludgerus in Dronten, is in 1998 een nieuw kerkgebouw gerealiseerd door Architektenburo Brink en Fleer. Bij dit ontwerp lag de nadruk op symboliek en ontmoeting. De architect liet zich onder andere inspireren door het Bijbelverhaal van de Emmausgangers uit Lukas 24:13-35 en de antroposofische leer van Rudolf Steiner. De parochie wilde een centraal kunstwerk laten realiseren in de kerkzaal. Het idee van het glaskunstwerk kwam van de architecten. Het ontwerp is van de Amsterdamse kunstenaar Ati Lichtveld. Het object heeft een omvang van ruim 125 m2. Het glas is geknipt, geplakt en ingetekend door Bevo Glaskunst Atelier uit Amsterdam. In het raam is zowel antiek als modern glas verwerkt.

Er zijn drie ontmoetingsplekken gecreëerd in de kerk: de hal, de kerkzaal en het Stiltecentrum. Deze ruimtes lopen vloeiend in elkaar over, waardoor het gebouw een organisch karakter krijgt. In de kerkzaal is gespeeld met getallensymboliek. Zo zijn er twaalf pilaren. Deze staan onder andere voor onder andere de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen. Ook het getal drie is belangrijk in de kerkzaal. Zo zijn de pilaren in drie kleuren geschilderd. Het getal drie komt ook terug in de drie treden naar het podium en het orgel. Het plafond is door middel van zes balken onderverdeeld in zeven vlakken, die bij elkaar komen in een punt boven het liturgisch centrum. Zeven is het getal van de volheid, en verwijst onder andere naar de zeven sacramenten. De meubels zijn deels afkomstig uit de oude kerk, en deels nieuw vervaardigd door het architectenbureau. De kerkzaal staat door middel van een gang in verbinding met het Stiltecentrum. Deze ruimte biedt uitzicht op de tuin. De kerk heeft een bovenverdieping met verschillende ruimtes. De namen van de ruimtes – Sprankel, Fontein en Water – passen bij de tekst op de steen bij de ingang van de kerk waarop staat ‘Bron van leven’. In de Sprankel vinden soms vieringen plaats en er hangt een hongerdoek. Daarnaast is er een aparte ruimte bedoeld voor jongeren (Break-Inn).

De tuin is gelijktijdig aangelegd met de bouw van de kerk en zit net als de kerk vol met symboliek. Een aantal oude elementen uit de vorige Ludgeruskerk zijn hergebruikt in de kerktuin. Het oude doopvont heeft er bijvoorbeeld een plek gekregen. Op het vont ligt een plaat met daarop de namen van de eerste en laatst gedoopte in de oude kerk. Het oude altaar is verzaagd tot vier stoeltjes, een bankje en een fontein. Verder heeft de eerste steen uit de oude kerk een plek in de tuin gekregen. Het plan van de tuin is afkomstig van de hovenierster Regien van Daele-Geling.