wie zijn Wij?

Over ons

Wij zijn een architectenbureau. Wij staan altijd klaar voor een nieuwe uitdaging. En wij zijn specialisten. Specialisten in ontwerpen en bouwen….. specialisten in alles wat we nog niet eerder gedaan hebben.

Want u heeft maatwerk nodig om uw bouwdroom te realiseren. Voor ons is dat gewoon. Iedere opdracht is anders: een andere locatie, een eigen programma van eisen en unieke randvoorwaarden. En iedere opdrachtgever is anders: u heeft uw eigen wensen, eigen ideeën en eigen voorkeuren. Wij voegen onze kernwaarden toe aan uw droom: harmonie, bruikbaar en mooi.

In ons ruim 40 jarige bestaan hebben we daardoor veel mooie en diverse gebouwen ontworpen, uitgevoerd en de bouw ervan begeleid. Op maat. Op onze website geven we u graag een impressie. Ter inspiratie. Niet om na te maken.

Het team

Visie

Harmonie, bruikbaar en mooi

De architect is multidisciplinair. Techniek, esthetiek, boekhouding, sociologie en psychologie komen samen. We hebben universele kennis van kunst, techniek en de werking van de geest. Het karakter, het bedrijf, de werkwijze en de organisatie van de opdrachtgever wordt tot een uniek en passend ontwerp gevormd. Met een logische gebouwstructuur en binnen een stedenbouwkundige context. ‘Drie aspecten zijn daarbij voor ons het meest belangrijk: harmonie, bruikbaar en mooi,’ zegt architect Anton Brink.

Harmonie: evenwicht in alles

We gaan voor evenwicht in alles wat een ruimte bepaalt. Zoals de verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. We zoeken de balans tussen beslotenheid en ruimtelijkheid, de rangschikking en ordening van elementen, verschillen in grootte en textuur. En maken gebruik maken van een opbouw in belangrijkheid. We brengen contrasten aan om die te verhogen of juist te relativeren. Evenwicht. Op zoek naar intimiteit. Waarbij de ruimtelijke vormgeving komt vanuit een menselijke schaal en aandacht voor lichtval, akoestiek en detail.

Bruikbaar: de mens is maat

Mensen, logistiek en functie zijn bepalend voor gebouw en omgeving. De mens is bij ons maat voor zijn gereedschap, zijn meubilair, zijn gebouw. De logistiek bepaalt niet alleen de volgorde van ruimten, maar ook welke ruimten bij elkaar horen. Een gebouw, een woning, een ruimte moet namelijk zonder beperkingen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Dit stelt eisen aan de afmeting en de materialen. Dit vraagt om helderheid in constructie en duurzaamheid in materiaalkeuze. Maar ook om beheersing van de kosten. Voor nu en in de toekomst.

Mooi: met zorg bedacht

Mooi? Het is een esthetisch begrip met een persoonlijke gevoelswaarde. Een ogenschijnlijk strak geregisseerde gevel kan door kleine afwijking in de ritmiek een meerwaarde krijgen. Het vestigt de aandacht op de schoonheid van die ritmiek. Daar doorheen zien we een spel van kleur, textuur, het weglaten en toevoegen. De lichtinval bij een raam, de verfijning van een detail, het imposante van de massa. Uiteindelijk is datgene, wat met zorg bedacht en met aandacht gemaakt is, blijvend.

Missie

Nét een beetje anders

Architectuur, interieur, bouwwerkzaamheden, directievoering, collectief (particulier) opdrachtgeverschap, management, duurzaamheid en nog meer. Al meer dan 40 jaar houden wij ons deskundig en enthousiast bezig met de gebouwde omgeving. Hoe groot of klein de opdracht ook is, we denken graag mee. En het liefst nét een beetje anders… Wij vinden logica heel belangrijk en werken graag vanuit een concept dat past bij de opdracht en opdrachtgever. We vragen naar de specifieke wensen en bedenken hoe we invulling aan kunnen geven. Niet alleen goed doordacht, maar ook nog mooi gedetailleerd en goed uitvoerbaar.

Reageren op de omgeving

Vormgeven is niet het aanhangen van een specifieke stijl. Het is helder en duidelijk reageren op de omgeving, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en gebaseerd op een zo optimaal mogelijk product voor de opdrachtgever. Met zorg gemaakt. Diensten die daarbij horen zijn:

– ontwikkeling en ontwerp
– voorbereiding en vergunningen
– uitvoering en nazorg op het gebied van architectuur
– interieur
– (micro)stedenbouwkundig ontwerp

Naast de omgeving in letterlijke zin hebben we ook aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. Historisch gezien levert de architect een belangrijke bijdrage bij het oplossen van problemen op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ontwikkelingen.

Kwaliteit als kernbegrip

Kernbegrip is voor ons het woord kwaliteit. Onze ontwerpen, onze tekeningen, onze presentaties, onze begeleiding, onze bouwaanvragen en onze advisering moeten gericht zijn op hoge kwaliteit. Permanente scholing om op veranderingen te kunnen inspelen hoort daarbij. Net als samenwerken, kennis uitwisselen en niet op een eiland gaan zitten.

Ontwikkeling

Spil in het proces

De architect is een professional met inzicht en creativiteit in een wereld van planning, contracten, regelgeving en logistiek. ‘Architecten zijn en blijven de spil in het bouwproces,’ zegt architect Carla Renkema. ‘Een gebouw moet lekker in elkaar zitten, goed functioneren en mensen moeten zich er prettig in voelen. We verzinnen niet zomaar iets, we zorgen dat het écht op die manier gebouwd kan worden. Bovendien kijken we hoe het gebouw past in de stedenbouwkundige omgeving en hoe de logistiek van een gebouw in elkaar steekt. Kortom, we zijn betrokken bij het hele proces. Tot het eind, turn-key.’

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid, circulair en milieu zijn belangrijke begrippen geworden. Al vanaf de start van ons bureau hebben wij aandacht voor isolatie, oriëntatie en techniek. Trias Energetica. Vooruitlopen als dit kan. Duurzame bedrijfsvoering en duurzaam bouwen in samenhang met weinig tot geen energiegebruik, vraagt om een bewustwording. Bewustwording op het gebied van alle bedrijfsprocessen en daarmee samenhangende kennis van technieken en materialen.

3D Computermodel

Een driedimensionaal computermodel van een gebouw is voor ons de basis voor de realisatie en uitvoering daarvan. Daarmee voorkomen we fouten die kunnen leiden tot verstoring in het bouwproces en schade aan het bouwwerk. Te prefabriceren delen van het gebouw zijn afkomstig uit het model en worden op basis hiervan gecontroleerd. Integratie van computermodel en computer gestuurde uitvoering.