Vormgevingselement
Vormgevingselement

Enigma

Specialisten in alles wat we nog niet gedaan hebben

U heeft maatwerk nodig om uw bouwdroom te realiseren. Voor ons is dat gewoon. Iedere opdracht is anders: een andere locatie, een eigen programma van eisen en unieke randvoorwaarden.

Iedere opdrachtgever is anders: u heeft uw eigen wensen, eigen ideeën en eigen voorkeuren. Wij voegen onze kernwaarden toe aan uw droom: harmonie, bruikbaar en mooi.

Harmonie:

evenwicht in alles

We gaan voor evenwicht in alles wat een ruimte bepaalt. Zoals de verhouding tussen lengte, breedte en hoogte. We zoeken de balans tussen beslotenheid en ruimtelijkheid, de rangschikking en ordening van elementen, verschillen in grootte en textuur. En maken gebruik maken van een opbouw in belangrijkheid. We brengen contrasten aan om die te verhogen of juist te relativeren. Evenwicht. Op zoek naar intimiteit. Waarbij de ruimtelijke vormgeving komt vanuit een menselijke schaal en aandacht voor lichtval, akoestiek en detail.

Vormgevingselement
Van Engelen

Bruikbaar: de
mens is maat

Mensen, logistiek en functie zijn bepalend voor gebouw en omgeving. De mens is bij ons maat voor zijn gereedschap, zijn meubilair, zijn gebouw. De logistiek bepaalt niet alleen de volgorde van ruimten, maar ook welke ruimten bij elkaar horen. Een gebouw, een woning, een ruimte moet namelijk zonder beperkingen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Dit stelt eisen aan de afmeting en de materialen. Dit vraagt om helderheid in constructie en duurzaamheid in materiaalkeuze. Maar ook om beheersing van de kosten. Voor nu en in de toekomst.

Mooi: met zorg
bedacht

Mooi? Het is een esthetisch begrip met een persoonlijke gevoelswaarde. Een ogenschijnlijk strak geregisseerde gevel kan door kleine afwijking in de ritmiek een meerwaarde krijgen. Het vestigt de aandacht op de schoonheid van die ritmiek. Daar doorheen zien we een spel van kleur, textuur, het weglaten en toevoegen. De lichtinval bij een raam, de verfijning van een detail, het imposante van de massa. Uiteindelijk is datgene, wat met zorg bedacht en met aandacht gemaakt is, blijvend.

Harmonie: evenwicht in alles

Onze missie

Nét een beetje anders

Ontwerpen is puzzelen. Het oplossen van een raadsel. Nadenken, ordenen, uitproberen, neerleggen, passen en aanpassen. Een oplossing zoeken voor een vraagstuk.

Als architect is elk nieuw vraagstuk weer een nieuwe uitdaging. Een nieuwe puzzel. Geen enkele puzzel is hetzelfde. Iedere opdrachtgever is uniek, heeft een eigen programma van eisen en zijn eigen smaak en voorkeuren.

Kwaliteit als kernbegrip

Kernbegrip is voor ons het woord kwaliteit. Onze ontwerpen, onze tekeningen, onze presentaties, onze begeleiding, onze bouwaanvragen en onze advisering moeten gericht zijn op hoge kwaliteit. Permanente scholing om op veranderingen te kunnen inspelen hoort daarbij. Net als samenwerken, kennis uitwisselen en niet op een eiland gaan zitten.

Kwaliteit als kernbegrip

Specialisten in alles wat we nog niet hebben gedaan.