Van Engelen bv Swifterbant

Van Engelen bv Swifterbant
28 april 2017 Carla Renkema

Renovatie en nieuwbouw Van Engelen BV

Met de verhuizing van het landbouw mechanisatiebedrijf van Van Engelen BV naar de nieuwe locatie aan de Industrieweg, is het duidelijk dat Swifterbant een centrum vormt voor de landbouw en veeteelt in Flevoland.

De oorsprong van het bedrijf Van Engelen ligt in Nunspeet, waar Joop van Engelen in 1974 op het veeteeltbedrijf van zijn ouders begon met het repareren en verkopen van landbouwwerktuigen. Het bedrijf groeide, zodat er in 1978 bij de boerderij een werkplaats met kantoor werd gebouwd en Van Engelen het dealerschap van Landini kreeg, enkele jaren later gevolgd door het dealerschap van Ford / New Holland. In 2002 werd het bedrijf hoofddealer voor New Holland in Flevoland en startte een 2e vestiging, Deze keer in Flevoland, in Swifterbant aan de Industrieweg bij de Bloemenzoom.

De groei van het bedrijf maakte het noodzakelijk om uit te zien naar een nieuwe plek. De keuze viel op de meest zuidoostelijk hoek van de Industrieweg, bij de Dronterringweg. Hier zijn een paar aardappelloodsen uit de beginperiode van Swifterbant aangekocht.

Bij de architectenselectie voor de ver- en nieuwbouw viel de keuze op het ontwerp van Architektenburo Brink & Fleer, omdat hierin duidelijk het duurzame karakter naar voren kwam. Bij het maken van het ontwerp voor de transformatie is uitgegaan van het integreren van de bestaande bouwconstructies in een gebouw met een totaal nieuwe uitstraling.

De asbestdaken en gevels van de voormalige aardappelloodsen van Meijer zijn verwijderd. De oude funderingen en staalconstructie vormen de basis voor een showroom voor tractoren, maaidorsers en shovels. De uitbreiding, een moderne werkplaats met vloerverwarming en kraanbaan, maakt het geheel compleet.

Met de uitstraling van dit vernieuwde gebouw zal het oude industriegebied een waardige entree voor Swifterbant vormen.